Jak postupovat při koupi bytu

Dobře víme, že koupě nového bytu je zásadní investicí. Pro větší přehlednost jsme vám připravili stručný manuál 5 základních kroků

Nejprve dobře zvažte, co má budoucí byt splňovat a k čemu přesně sloužit.

Orientace bytu, jednotlivé místnosti, dostatek úložných prostor, parkování u objektu... Náš osobní prodejce vám zdarma a nezávazně pomůže vybrat z kompletní nabídky bytů – ať už hledáte byt na investici či k bydlení.

Máte už vybrán konkrétní byt? Teď by bylo velkou chybou dlouho váhat.

Pokud si byt rezervujete, máte zaručeno, že ho již nekoupí nikdo jiný. Ústní rezervace provádíme pouze na několik konkrétních dní do doby než se dohodneme na podpisu budoucí kupní smlouvy.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní se podepisuje poté, co stavba získá pravomocné stavební povolení. S touto smlouvou v ruce už můžete vyřizovat veškeré financování celé koupě.

Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje: prodejní dokumentaci k bytu, určení příslušenství (parkovací místo, sklep), kupní cenu, platební kalendář, termíny dokončení a podmínky převzetí bytu. Po podpisu uhradíte jen 20 % z celkové ceny bytu (do 10 dnů od podpisu). Do této platby se započítává rezervační poplatek 100 000 Kč.

Po dokončení hrubé stavby dojde v katastru k zápisu prohlášení vlastníka a rozdělení projektu na jednotlivé rozestavěné byty. Po dokončení hrubé stavby doplací klienti zálohu do výše 50 % kupní ceny nemovitosti. Na tuto zálohu je již možné čerpat hypoteční financování, protože již může dojít k zápisu zástavního práva na pořizovanou jednotku.

Po dokončení projektu a následné kolaudaci vás pozveme k prohlídce bytu.

Pokud je byt podle vašich představ,uhradíte zbylou část kupní ceny a podepíšeme spolu kupní smlouvu. Na základě podepsané kupní smlouvy a uhrazené kupní ceny se stáváte majitelem bytu a zvoleného příslušenství. Zápis do katastru nemovitostí provedeme za vás včetně úhrady veškerých nutných poplatků s tím spojených.